Aerys

Meteo stanica

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že okolo 90% ľudí na celom svete dýcha znečistený vzduch. Znečistený vzduch spôsobuje vážne zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú náš život, životné prostredie a zmenu klímy.

 Spoločnosť Power Mode s.r.o. som založil v roku 2016 s jediným cieľom a to sprístupniť moderné a inteligentné technológie všetkým obyvateľom miest a obcí. Verím, že prospech z nich môže mať každý občan, ktorý ich bude vo svojom bežnom živote používať.

Igor Salopek

Zakladateľ spoločnosti, vizionár

Kontakt