Smartmap

revolučné riešenie zobrazovania údajov

Smartmap predstavuje mapovú integračnú platformu pre modernú samosprávu, ktorá umožňuje významné  zefektívnenie riadenia procesov a správu agendy. Prepája jednotlivé agendy úradu s lokalizáciou údajov v geografickom priestore a ich zobrazením v mape. Hlavný rozdiel oproti iným elektronicky spravovaným agendám je v spôsobe vizualizácie údajov. Vďaka digitalizácia passportov a informácii prostredníctvom Smartmap je inteligentný stavebný úrad realitou.

 Spoločnosť Power Mode s.r.o. som založil v roku 2016 s jediným cieľom a to sprístupniť moderné a inteligentné technológie všetkým obyvateľom miest a obcí. Verím, že prospech z nich môže mať každý občan, ktorý ich bude vo svojom bežnom živote používať.

Igor Salopek

Zakladateľ spoločnosti, vizionár

Kontakt