EcoMobile

inteligentné odpadové hospodárstvo

Eco Mobile sa špecializuje na vývoj, výrobu a implementáciu pokročilých riešení pre odpadové hospodárstvo. Systém na diaľkové monitorovanie zaplnenia kontajnerov prispieva k optimalizácii  plánovania trás a intenzity vysýpania kontajnerov na odpadky. Tým šetrí čas a palivo pri zbere a preprave odpadu, financie samosprávam a v konečnom dôsledku občanom.

 Spoločnosť Power Mode s.r.o. som založil v roku 2016 s jediným cieľom a to sprístupniť moderné a inteligentné technológie všetkým obyvateľom miest a obcí. Verím, že prospech z nich môže mať každý občan, ktorý ich bude vo svojom bežnom živote používať.

Igor Salopek

Zakladateľ spoločnosti, vizionár

Kontakt