Steora

inteligentné lavičky pre 21. Storočie

Stovky rokov plnili lavičky len jeden účel – boli miestom na sedenie. Pokiaľ sa technológie ako aj verejný priestor rozvíjali, lavičky zostávali rovnaké. Predefinovanie účelu pouličnej lavičky začala v roku 2015 Steora Standard, ktorá bola celosvetovo prvá sériovo vyrábaná smart lavička. Medzitým bolo v Steore vyvinutých viacero ďalších modelov lavičiek a ich príslušenstva. Dnes naše smart lavičky dokážu množstvo vecí – od nabíjania mobilných telefónov, slúchadiel, smart hodiniek alebo e-bikov, cez šírenie Wi-Fi, až po vyhrievanie sedacej plochy počas chladných dní. Zároveň vedia mestám a obciam poskytnúť informácie o kvalite okolitého ovzdušia či o intenzite používania lavičky na danom mieste. Okrem toho slúžia ako komunikačný systém pre smart advertising a monitoring v reálnom čase.

 Spoločnosť Power Mode s.r.o. som založil v roku 2016 s jediným cieľom a to sprístupniť moderné a inteligentné technológie všetkým obyvateľom miest a obcí. Verím, že prospech z nich môže mať každý občan, ktorý ich bude vo svojom bežnom živote používať.

Igor Salopek

Zakladateľ spoločnosti, vizionár

Kontakt