POWER MODE s.r.o.

Fakturačné údaje

IČO: 50326945
DIČ: 2120281559
IČ DPH: SK2120281559
SÍDLO: POWER MODE s. r. o.
              Láb 619 900 67 Láb

Kancelária

 Spoločnosť Power Mode s.r.o. som založil v roku 2016 s jediným cieľom a to sprístupniť moderné a inteligentné technológie všetkým obyvateľom miest a obcí. Verím, že prospech z nich môže mať každý občan, ktorý ich bude vo svojom bežnom živote používať.

Igor Salopek

Zakladateľ spoločnosti, vizionár

Kontakt