Mobilisis

komplexné smart riešenia pre parkovanie a riadenie dopravy

Produkty Mobilisis sú pokročilé hardvérové ​​a softvérové ​​komponenty s vysokým stupňom integrácie, ktoré umožňujú flexibilné použitie aj pre najnáročnejšie riešenia v oblasti parkovania a riadenia dopravy. Otestované vďaka mnohým inštaláciám, poskytujú dáta v reálnom čase a pomáhajú tak zoptimalizovať riadenie procesov v neustále sa meniacom prostredí. Kľúčovou konkurenčnou výhodou je vlastný vývoj zariadení a softvéru, čo umožňuje maximálne sa prispôsobiť konkrétnym potrebám používateľov.

 Spoločnosť Power Mode s.r.o. som založil v roku 2016 s jediným cieľom a to sprístupniť moderné a inteligentné technológie všetkým obyvateľom miest a obcí. Verím, že prospech z nich môže mať každý občan, ktorý ich bude vo svojom bežnom živote používať.

Igor Salopek

Zakladateľ spoločnosti, vizionár

Kontakt