Direct4me

domáci balíkobox

D-box prináša možnosť doručovania zásielok 24 hodín a 7 dní v týždni až pred dvere zákazníka. Vďaka unikátnemu systému zvukového kľúča je schránka prístupná každému, kto dostane oprávnenie. Pre bezkontaktné otvorenie je potrebný len mobilný telefón. D-box nepotrebuje pripojenie k elektrickej sieti a je k dispozícii vo viacerých veľkostiach, ktoré je možné montovať v zostavách a flexibilne dopĺňať alebo vymieňať. Platforma Direct4me používa vlastnú aplikáciu alebo umožňuje integráciu do existujúcich softvérových systémov kuriérskych spoločností.

 Spoločnosť Power Mode s.r.o. som založil v roku 2016 s jediným cieľom a to sprístupniť moderné a inteligentné technológie všetkým obyvateľom miest a obcí. Verím, že prospech z nich môže mať každý občan, ktorý ich bude vo svojom bežnom živote používať.

Igor Salopek

Zakladateľ spoločnosti, vizionár

Kontakt