Innovative solutions to improve the quality of everyday life. Integrated solutions and on-line data for better decision-making We know how to build a better future now. Let´s build it together.

Innovative solutions to improve the quality of everyday life.

AERYS

Weather station

PARKLIO

Smart parking system

DIRECT4ME

Home package box

STEORA

Smart benches for the 21st century

MOBILISIS

Comprehensive smart solutions for parking and traffic management

SMARTMAP

Revolutionary data display solution

Dash

Electric globes for everyday use

ECOMOBILE

Intelligent waste management

OUR VISION

We bring innovative solutions to improve everyday life of the citizens. Thanks to modern and intelligent technologies we can make people's movement on the streets, in car parks or on cycle routes easier and more pleasant and at the same time we contribute to the protection of the environment. The eco-system of our integrated solutions provides municipalities and local governments with online data for better decision-making and thus saves time and money that can be invested in local development. We can already create a better future now. Come and create it with us.

Naša vízia

Prinášame na trh inovatívne riešenia pre skvalitnenie každodenného života obyvateľov miest a obcí. Vďaka moderným a inteligentným technológiám dokážeme spríjemniť a uľahčiť ľuďom ich pohyb v uliciach, na parkovisku či na cyklotrasách a zároveň prispievame k ochrane životného prostredia. Eko-systém našich integrovaných riešení poskytuje firmám a samosprávam on-line dáta pre lepšie rozhodovanie a tým šetrí čas a peniaze, ktoré môžu byť investované do ich ďalšieho rozvoja. Už teraz vieme tvoriť lepšiu budúcnosť. Poďte ju tvoriť s nami.

I established the company Power Mode s.r.o. in 2016 to make modern and intelligent technologies more accessible. I believe that every inhabitant of towns can benefit by using them in their everyday lives.

Igor Salopek

Founder of the company

Contact

Powermode, s.r.o.© All rights reserved